Izdelava spletne strani podnart.si je zahtevala poseben pristop. Na eni strani smo z izdelavo želeli narediti nekaj več, nekaj posebnega (kar na prvi pogled ne izgleda), na drugi strani pa smo želeli ohraniti preprosto in pregledno spletno stran. Prebetrite si, Kako je potekala izdelava spletne strani podnart.si in kaj je na njej posebnega.