KRAJEVNA SKUPNOST PODNART – Predstavitev krajev, zgodovine, ljudi, dogodkov, znamenitosti

Krajevna skupnost

Krajevna skupnost

Krajevna skupnost Podnart leži na desnem bregu Save na terasah rečice Lipnice v njenem
spodnjem toku in je jugovzhodni zaključek Občine Radovljice. Tod ležijo naselja: Češnjica,
Dobravica, Ovsiše, Podnart, Poljšica, Prezrenje, Rovte in Zaloše.

Krajevni list

Krajevni list

Članice in člani sveta KS Podnart Vas vse skupaj prav lepo pozdravljamo in se Vam na tem mestu ponovno predstavljamo. Glede na področje
in aktivnosti posameznega člana Sveta KS se lahko obrnete na kontakt in razgrnete svoj problem, željo,… Krajevni list

Zapisnik seje

Zapisnik seje

12. redne seje Krajevne skupnosti Podnart, z dne 12.12.2017 ob 18:30 uri v
Joštovem hramu Podnart. Več o tem

Zadnje objave

Dogodki

Naslednji dogodek se začne čez