Domov |

Znaki za alarmiranje ob nevarnostih
 
naravnih in drugih nesreč
 
1. OPOZORILO NA NEVARNOST - enoličen zvok sirene, ki traja 2 minuti,  se uporabi   za napoved bližajoče se nevarnosti visoke vode, požara, ekološke in drugih nesreč.
 
 
Vključite radio ali TV in spremljajte
obvestila o nevarnostih ter
ukrepajte v skladu z njimi.        
 
 
2. NEPOSREDNA NEVARNOST - zavijajoč zvok sirene, ki traja 1 minuto,  se uporabi   ob nevarnosti poplave, večjem požaru, radiološki in kemični nevarnosti, nevarnosti vojaškega napada ter ob drugih nevarnostih.
 
Vključite radio ali TV in poslušajte
navodila o zaščitnih ukrepih ter
ravnajte v skladu z njimi.                 
 
 
3. KONEC NEVARNOSTI - enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund, se obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere je bil dan znak za neposredno nevarnost.
 
Spremljajte radijska in
televizijska obvestila.                      
 
  
4. PREIZKUS SIREN se opravlja vsako prvo soboto v mesecu ob 12.00 uri in je enak znaku za konec nevarnosti!
 
Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Uredbe o organizaciji in delovanju sistema opazovanja,  obveščanja in alarmiranja (Ur. l. RS št. 115/2007) se za alarmiranje gasilcev uporablja znak za NEPOSREDNO NEVARNOST.
Na podlagi priloge št. 4 Pravilnika o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS št. 26/2008), se lahko na območju občine Radovljica s sireno javnega alarmiranja aktivira naslednje gasilske enote:
- Hlebce
- Kamna Gorica
- Lancovo
- Ljubno
- Mošnje
- Podnart
- Srednja Dobrava


| natisni |
Za domov klikni na znak
PGD PODNART
Podnart 13, 4244 Podnart
DEŽURNI TELEFON:
041 720 112

koristne povezave
 
 
    
 
 
 
  
 
© 2005 KS Podnart| Varujemo vašo zasebnost! | O straneh