Domov |

Obrazložitve stopenj pripravljenosti

ZELENA STOPNJA PRIPRAVLJENOSTI
Zelena stopnja pripravljenosti velja ves čas, ko ni razglašena višja stopnja pripravljenosti. Pripadniki enot normalno opravljajo svoja vsakdanja opravila. V primeru alarmiranja, če je možno, takoj odidejo v matično enoto in posredujejo po navodilih vodje intervencije.

RUMENA STOPNJA PRIPRAVLJENOSTI
Rumena stopnja pripravljenosti se razglasi, ko obstaja povečana možnost nekega dogodka, v katerem bo enota morala posredovati. Možnost, da se bo nek dogodek zgodil, se oceni na podlagi razmer v občini Radovljica (vremenskih …), opozoril URSZR, navodilu OŠCZ in navodilu župana občine Radovljica.
Pripadniki enot oz. najmanj zmanjšan oddelek enote (7 pripadnikov) mora biti stalno v bližini PGD (doma, v domačem kraju …). Ob alarmiranju pripadniki takoj odidejo v matično enoto in posredujejo po navodilih vodje intervencije .

RDEČA STOPNJA PRIPRAVLJENOSTI
Rdeča stopnja pripravljenosti se razglasi, ko se je nek večji dogodek, v katerem bo enota morala posredovati, že zgodil, oz. zanj obstaja velika možnost. Možnost, da se bo nek dogodek zgodil, se oceni na podlagi razmer v občini Radovljica (vremenskih ...), opozoril URSZR, navodilu OŠCZ in navodilu župana občine Radovljica.
Pripadniki enot oz. najmanj zmanjšan oddelek enote (7 pripadnikov) mora biti v pripravljenosti v opremi v prostorih PGD. Ob alarmiranju pripadniki takoj odidejo na pomoč in posredujejo po navodilih vodje intervencije.


| natisni |
Za domov klikni na znak
PGD PODNART
Podnart 13, 4244 Podnart
DEŽURNI TELEFON:
041 720 112

koristne povezave
 
 
    
 
 
 
  
 
© 2005 KS Podnart| Varujemo vašo zasebnost! | O straneh