Domov |

Od začetka do danes
 
Prostovoljno gasilsko društvo Podnart (tedaj še Gasilsko društvo Podnart) je bilo ustanovljeno 2. februarja 1987. Na ustanovnem občnem zboru je bil izvoljen prvi upravni odbor (UO) v naslednji sestavi:

Janez ERMAN - predsednik
Viljem KOKALJ - podpredsednik
Mirko FAGANEL - tajnik
Mojca ZADNIKAR - blagajničarka
Slavko JEŠE - poveljnik
Ferdo ZEMLJIČ - podpoveljnik
Janez MAROLT - član UO
Aleš RAKOVEC - član UO
Vinko JERALA - član UO
Stanko REŽEK - član UO
Štefan HAJDINJAK - član UO
Stane MIKLAVČIČ - član UO
Miloš FISTER - član UO

Na občnem zboru sta bila sprejet statut društva in program dela.
Po zaslugi Vilija Kokalja smo postavili montažno hišo Jelovica, nabavili delovne obleke in uniforme, v mesecu juniju pa smo že razvili društveni prapor. V stavbi KŽK v Podnartu smo pričeli graditi tudi lastne prostore.
Na drugem občnem zboru je bilo ugotovljeno, da je bilo delovanje društva v letu uspešno.

V naslednjih letih se je društvo razvijalo predvsem ob nabavljanju nove opreme za gašenje in nabavi delovnih oblek za gasilce. Finančna sredstva smo pridobivali z udarniškimi akcijami, vseskozi pa smo se trudili v gasilske vrste pridobiti mlade, brez katerih danes društvo ne bi delovalo tako uspešno.

Nekajkrat smo se odzvali tudi klicu na pomoč, opravljali smo društvene, meddruštvene in meddržavne vaje. Zgradili smo dva požarna bazena, in sicer na Češnjici in Ovsišah. Za naše člane smo organizirali tudi strokovne ekskurzije, na katerih smo pridobili veliko novih informacij in idej, saj smo z društvom pričeli od začetka, tako da na strokovnem področju tedaj nismo imeli takšne opore kakršno imamo danes.

Leta 1991 smo odprli prostore v obnovljeni stavbi KŽK, v katero smo gasilci vložili veliko finančnih sredstev, še več pa prostovoljnih ur. V tem letu smo začeli tudi z izgradnjo balinišča, na katerem je bil 30. avgusta 1991 izveden prvi (kasneje tradicionalni) 48-urni maraton v balinanju. Z izgradnjo balinišča se je začelo najbolj temno obdobje za obstoj PGD Podnart. Nekateri zelo aktivni člani operative s poveljnikom na čelu so opustili delo v operativi društva in se posvetili balinanju.
Leto 1992 je bilo zaradi omenjenega prelomno za obstoj PGD Podnart. Na občnem zboru leta 1993 pa so bili po odstopu poveljnika, tajnika in blagajnika izvoljeni novi člani.


Takoj smo začeli z delom. S pomočjo Milana Valjavca smo spomladi 1993 uvozili prvo rabljeno kombinirano vozilo s cisterno, ki so nam ga podarili gasilci iz Borovnice na Koroškem. Vozilo smo obnovili in nam je dobro služilo še nadaljnjih deset let.
Leta 1994 je bila stavba KŽK denacionalizirana in ostali smo brez prostorov, ki smo jih sami adaptirali in uredili za potrebe gasilstva v Podnartu.

Ob zaključku leta smo organizirali izlet v Belo krajino z ogledom gasilskega muzeja. Po vrnitvi domov je še isto noč zagorelo pri Frelihovih na Ovsišah. Gasilci GD Podnart smo se prvič odkar obstaja društvo spoprijeli z večjim požarom. S pomočjo gasilcev sosednjih društev smo požar pogasili in preprečili veliko škodo. Pri tem požaru se je pokazalo, kako pomembna je usposobljenost gasilcev in kako potrebno je kombinirano vozilo s cisterno.

V letu 1995 na gospodarskem področju društva zaradi negotovosti glede lastništva objektov GD Podnart ni bilo večjih sprememb. Ostale naloge pa so potekale nemoteno.

Leta 1996 si je vodstvo društva v svojem programu zadalo nalogo, da izpelje nakup garaž od AMD Podnart. Registrirali smo nov statut društva. Vse leto smo se dogovarjali z AMD o nakupu garaž in pripadajočega zemljišča. V tem letu so se začele tudi priprave na prireditev ob 10-letnici društva.

Zaključek 10-letnega dela je bil občni zbor februarja 1997. Zbralo se je veliko članov in gostov, s katerimi smo sodelovali že od začetka. Priznanja so dobili vsi tisti, ki so pomagali društvu, da je delovalo in obstalo tako, kot je danes. Osrednja slovesnost v tem letu je bila selitev gasilskega doma v nove prostore. Prostore, ki smo jih kupili od AMD Podnart, smo preuredili in obnovili za potrebe gasilske dejavnosti. Istega leta smo v Podnartu organizirali tudi tečaj za gasilca, v društvu pa smo s tem pridobili kar nekaj novega operativnega kadra.

Počitka v društvu nismo poznali, zato smo že razmišljali na naslednjo veliko investicijo. Zadali smo si cilj, da do 15-letnice delovanja društva zamenjamo obnovljeno vozilo s cisterno z novim podobnim vozilom. Potrebno je bilo vložiti kar nekaj napora, da smo prepričali odgovorne na GZ, da smo upravičeni do novega vozila s cisterno, saj je naše društvo najbolj oddaljeno od osrednje občinske enote PGD Radovljica. Tako smo v letu 2000 resno pričeli z zbiranjem ponudb za novo gasilsko vozilo s cisterno, jeseni tega leta pa smo že odpirali ponudbe javnega razpisa za omenjeno vozilo. Odločili smo se, da kupimo podvozje IVECO, na katerem bo nameščena nadgradnja za vozilo GVC 16/15. V letu 2001 je bil največji dogodek nakup novega podvozja IVECO, na katerem pa še ni bilo nameščene nadgradnje. Preko leta smo zbirali finančna sredstva za dokončanje nadgradnje novega vozila, jeseni pa smo se s podjetnikom iz Slovenske Bistrice, kjer izdelujejo gasilske nadgradnje, dogovorili o dokončni izdelavi novega vozila. 17. 7. 2002 je bilo v gasilski dom pripeljano novo vozilo GVC 16/15, ki je bilo tedaj najsodobnejše vozilo v občini Radovljica. Novo vozilo smo uradno prejeli v uporabo v septembru na slovesnosti ob 15-letnci delovanja našega društva. Ključe novega vozila je predal župan Občine Radovljica, saj je večino denarja za nakup vozila prispevala prav občina. Celotna investicija je presegla vrednost 22 milijonov slovenskih tolarjev.
V društvu smo prepričani, da od tega trenutka krajani v naši okolici živijo varneje.
V zadnjih letih smo v društvu pospešeno izobraževali operativne gasilce na vseh področjih. Veliko članov je zaključilo tečaje za pridobitev višjega čina, prav tako je veliko članov opravilo vsa potrebna izobraževanja za specialnosti, ki jih potrebuje gasilsko društvo II. kategorije.

Velik poudarek v društvu dajemo tudi naši krajevni skupnosti, krajanom in večjim podjetjem, predvsem tistim, ki našo pomoč večkrat potrebujejo. Eno izmed najbolj prizadevnih podjetij na področju sodelovanja v našem kraju je prav gotovo podjetje Atotech Podnart d. d.

Na prizadevnost tako društva in njegovih članov računamo tudi v bodoče. Imamo tudi že nove ideje, želje in potrebe. Ena od teh je nabava novega vozila GVM za prevoz ekipe. Verjamemo, da bomo s pomočjo naših krajanov, podjetij in drugih sponzorjev do praznovanja 20. obletnice našega društva, ki bo v letu 2007, željo tudi uresničili.


| natisni |
Za domov klikni na znak
PGD PODNART
Podnart 13, 4244 Podnart
DEŽURNI TELEFON:
041 720 112

koristne povezave
 
 
    
 
 
 
  
 
© 2005 KS Podnart| Varujemo vašo zasebnost! | O straneh