Domov |

O R G A N I  D R U Š T V A

izvoljeni na občnem zboru   25.09.2004

 

UPRAVNI ODBOR

1.  CENGLE JANEZ              KAMNAGORICA  3
2.  FINŽGAR JANEZ              PODBREZJE     64
3.  FRELIH VIKTOR               OVSIŠE            34
4.  GOLI JANEZ                     KROPA            48A
5.  KOSELJ TONE                 LIPNICA            5
6.  PERIČ SILVO                   OVSIŠE            5A
7.  POGAČNIK JANEZ           OVSIŠE             54
8.  SOKLIČ ZDRAVKO           LJUBNO            112
9.ŠUBIC ANTON                 GOBOVCE          3
10.VARL ALOJZ                    ČEŠNJICA         23
11.VODOPIVEC BRANKO     KAMNAGORICA 74
12.VOUK JOŽE                     PODNART         17A


NADZORNI ODBOR:

1.   BIČEK JOŽE                              MOŠNJE              10B
2.   KOZJEK LOVRO                        SR. DOBRAVA     19
3.   ZUPAN CIRIL                             MOŠNJE               24

 

DISCIPLINSKA  KOMISIJA:

1.   RESMAN SLAVKO                   PODNART           20     član    
2.   ŠOLAR FRANC                        PODNART           12     član
3.   URH JOŽE                               MOŠNJE             52     član
4.   BLAZNIK IGNAC                       STOČJE             120     namestnik
5.   HLEBČAR ANTON                    ROVTE                 2      namestnik
6.   MLADENOVIČ MITJA                LJUBNO              65      namestnik

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA  -  UPRAVNEGA ODBORA:

JANEZ CENGLE                          KAMNA GORICA   3          4246 KAMNA GORICA           tlf:   5308200

 

TAJNIK:

METOD RAKOVEC                      POLJŠICA        10             4244 PODNART                   tlf: 5331262

 

 

ADMINISTRACIJA - KNJIGOVODSTVO:

MILKA SOKLIČ                         LJUBNO 112                      4244 PODNART                    tlf:   5331569

 

 

KOMISIJE DRUŠTVA:

 

--ZA GOSPODARSTVO:           POGAČNIK JANEZ            OVSIŠE

                                             PERIČ SILVO                    OVSIŠE

                                             KOSELJ TONE                  LIPNICA

 

--ZA ŠPORT :                        VOUK    JOŽE                    PODNART

                                            VODOPIVEC BRANKO        KAMNA GORICA

                                            ZUPAN CIRIL                      MOŠNJE.          

| natisni |
© 2005 KS Podnart| Varujemo vašo zasebnost! | O straneh